Ar-Ge ve İnovasyon ile Fitodin üretimde de atılıma başladı

Ar-Ge ve İnovasyon ve Üretim konusunda yaptığımız çalışmalar ile katma değer üretiyoruz.

Haccp ( Hazard Analysis and Critical Control Point) Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları; yem katkı ve premiks işletmelerinde, sağlıklı mamul üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

FİTODİN bu kurallar çerçevesinde üretimini yapar.

Üretim aşamalarımız;

Tehlike analizinin yapılması
Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
Kritik limitlerin oluşturulması
Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması aşamalarından oluşur.

TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.

Bu sayede; Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlıyoruz.

Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlayarak kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması elde etmiş oluyoruz.

FİTODİN kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur.

Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilir olan bu sistem sayesinde iyileştirmeler için fırsatlar elde etmiş oluruz.

Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığımızı sağlar.