SİZ DE FİTODİN EKİBİNE KATILIN.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisi disiplinler arasındaki çeşitli mühendislikler, bilim, beslenme, veteriner hekimlik ve birçok mesleğin ortak çalışmasını gerektirir.

FİTODİN ÇALIŞMA POZİSYONLARI

FİZİK MÜHENDİSİ

Sıvı hal fiziği, pilot-dalga kuramı, kuantum fiziği, dynamizasyon prensipleri konusunda çalışmaları ve etkin deneyimleri olan, geleceği öngörme, planlama yeteneğine inanan mühendisler aramaktayız.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen ar-ge biriminde istihdam edilecek adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

KİMYA MÜHENDİSİ

Sıvı hal kimyası, parçacık kimyası ve biyokimya ilişkisi konusunda deneyimli olup yeteneğini ispatlayabilecek çalışmalar sunabilen ar-ge biriminde istihdam edilecek  mühendisler arıyoruz.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

HERBALİST

Adsobsiyon Kromatografisi, Dağılma Kromatografisi, İyon Değiştirme Kromatografisi, Jel Filtrasyon (Moleküler eleme) Kromatografisi, İyon çifti Kromatografisi, Afinite Kromatografisi konusunda çalışabilen ve yeteneklerini ispatlayabilen ar-ge biriminde istihdam edilecek herbalistler arıyoruz.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ

Pyhton’da yetenekli, Linux sistem yönetiminde deneyimli, fabrika ve üretim hatlarında deneyimli mühendisler aramaktayız.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

VETERİNER HEKİM

Holistik bakış açısına sahip özellikte ve karakterde çalışma prensibini benimsemiş. Sorgulayan, sonuçları analiz edebilen, yepyeni teknoloji ve bilgilere ulaşmak onları uygulama şansı elde edecek, çiftlik veya bireysel çalışma sahasında uygulayıcı konumda olan.              Ruminant, kanatlı, pet, at, balık, arı ve egzotik hayvanlar kategorilerinden her birinde veya bir kaçında çalışmış deneyimleri olan fakat deneyimlerinin çözüm odaklı olmadığını görerek arayış içine girmiş olan, ar-ge biriminde istihdam edilecek hekimler arıyoruz.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

VETERİNER TEKNİKER VE TEKNİSYENLER

Holistik bakış açısına sahip özellikte ve karakterde çalışma prensibini benimsemiş. Sorgulayan, sonuçları analiz edebilen, yepyeni teknoloji ve bilgilere ulaşmak ve uygulamak isteyen, çiftlik veya bireysel çalışma sahasında uygulayıcı konumda olan ruminant, kanatlı, pet, at, balık, arı ve egzotik hayvanlar kategorilerinden her birinde veya bir kaçında çalışmış deneyimleri olan fakat deneyimlerinin çözüm odaklı olmadığını görerek arayış içine girmiş personeller arıyoruz.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

HAYVAN BESLENME UZMANI

Yemler ve yemlerdeki besin maddeleri bilgisini hayvanların büyüme ve gelişmesine, hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmesine, üretimlerini artıracak biçimde besleme ve uygulama yeteneğine sahip zootekni, biyokimya, fizyoloji ve hatta anatomi gibi konularda bilgi birikimi olan, ar-ge biriminde istihdam edilecek uzmanlar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

LABORATUVAR TEKNİSYENİ

Analiz için gerekli olan çözelti ve ortamı hazırlamak, laboratuvar içerisinde kullanılan mikroskop ya da deney tüpü gibi malzemeleri streril tutmak, laboratuvar malzemelerinin yardımı ile test, analiz ve ölçümleri yapmak, elde edilen tüm sonuçları yazılı ya da dijital olarak kaydetmek gibi işlere hakim olup 5 yıllık deneyimi olan teknisyenler arıyoruz.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Natural mikroplant immunmodulasyon teknolojisinde önceden deneyim gerekli değildir. Bilmeniz gerekeni size öğreteceğiz.

HAYVAN DAVRANIŞ UZMANI

Hayvanların davranış biçimlerini inceleyen,  belirli davranış türlerine neyin neden olduğunu ve hangi faktörlerin davranış değişikliğine yol açabileceğini belirlemeye çalışışan, balıklar, kuşlar, büyük hayvanlar, vahşi hayvanlar, çiftlik hayvanları veya ev hayvanları olsun, genellikle belirli hayvan türlerinde uzmanlaşmış. Ayrıca avlanma, çiftleşme veya yavru yetiştirme gibi belirli davranış türlerine de odaklanabilen, açlık, hastalık, hormonlar, potansiyel bir yırtıcı veya avın varlığı, hatta hava durumu dahil olmak üzere birçok şey bir hayvanın nasıl davrandığını gözlemleyerek çıkarımlar ortaya koyabilen, ar-ge biriminde istihdam edilecek davranış bilimci aramaktayız.

Fitodin bünyesinde faaliyet gösteren konusunda başarılı en yetenekli uzmanların bazılarıyla çalışma olanağı elde etmek isteyen, esnek izin, ücretli tatil, öz sermayeden pay ve birçok avantaja sahip olmak isteyen adaylar arıyoruz.

Ekibimize katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

İş Başvuru formu
KVKK Onayı *