You are currently viewing Kanatlı Adenovirüs Enfeksiyonları (faDV)

Kanatlı Adenovirüs Enfeksiyonları (faDV)

Dünya çapında yaygın ve endemiktir. Çoğu olguda hiçbir klinik belirti göstermeden varlıklarını sürdürürler.

Açık alanda yaşayan birçok tavukta adenovirüs antikorları pozitif izole edilecektir.

5 tür ve 12 serotipe sahiptir, tüm serotipleri hastalık yapma eğiliminde değildir.

Adenovirüs ile ilişkili hastalıklar;

İnklüzyon Hepatiti

Patalojik bulgular; karaciğer konjesyonu, timüs ve bursa atrofisi gözlenir. Histopatalojik bulgular; karacaiğerde inklüzyon cizimcikleri baskındır Klinik enfeksiyon; 7-18 günlük broyler kümeslerinde görülür ve vertikal bulaşma mevcuttur. Mortalite; %9-35 aralığında gözlenir. 

Adenoviral Taşlık Deformasyonları

B6 eksikliği, histamin ve mitotoksin yoğun alımı ile ilişkilenmiştir. Patolojik bulgular; taşlık erozyonu, taşlık mukozasında iltihaplanma, proventrikülüsta deformasyon gözlenir. Daha yoğun broylerde gözlenir, nadir olsa da yumurtacı vaka bildirilmiştir.

Lezyonlar ölüm sonrası ortaya konulabildiği için klinik işaretleri azdır. Mortalite; %3-12 arasında değişir.

Tedavi ve Korunma

Biyogüvenlik protokollerine uyulması önemlidir vertikal bulaşmayı önleme açısından Yetiştirme dönemi izolasyon ne kadar sıkı ise üretim döneminde yeterli antikor oluşana kadar takip edilmeli Otojen aşılar kullanımı fayda sağlayacaktır. (civcivlerin maternal antikorları için damızlık dönemi aşılaması) Karaciğer metabolizmasının harabiyeti önlenmeli ve destek sağlanmalı. İmmun sistem baskısı azaltılması için immumodülatör destek sağlanmalıdır. Korunma güçlü karaciğer ve immun sistem ile mümkün olabilecektir.
 
 

Bir yanıt yazın